New in List 207

Cultural Relics Bureau:
- 2021 ZHONGGUO ZHONGYAO KAOGU FAXIAN
Major Archaeological Discoveries in China in 2021 2021 中國重要考古發現.

- 2022 ZHONGGUO ZHONGYAO KAOGU FAXIAN
Major Archaeological Discoveries in China in 2022 2022 中國重要考古發現.

Harrison-Hall, J. et al ed:
- CHINA'S HIDDEN CENTURY 1796-1912

Pan Li ed:
- RONGHE DE SHIJIE: YA OU JINGDIAN BANHUA
Integrated Visions: Asia-Europe Classic Prints 融合的世界:亞歐經典版畫 。 潘力 主編.

Umi-Mori Art Museum ed:
- THE BRILLIANCE OF SUZHOU PRINTS: POPULAR ART THAT BLOSSOMED IN THE COSMOPOLITAN CITY
Soshu Hanga no Kobo: Kokusai Toshi ni Hanahiraita Minshu Geijutsu 蘇州版畫の光芒.

WANGGUO DE BEIYING: TUYUHUN MURONG ZHI MU CHUTU WENWU
Artifacts Unearthed from the Tuyuhun King Murong Zhi's Tomb 王國的背影:吐谷渾慕容智墓出土文物.