New Books in List 202
Please browse this list or use the search form above to look for keywords or phrases.

Beijing Capital Museum:
- JINXIU ZHONGHUA: GUDAI SIZHIPIN WENHUA ZHAN
(The Splendour of China: Exhibition of Ancient Silk Culture)

Bischoff, Cordula & Kuhlmann-Hodick, Petra:
- LA CHINE: DIE CHINA-SAMMLUNG DES 18. JAHRHUNDERTS IN DRESDNER KUPERSTICH-KABINETT
(China: The China Collection from the 18th Century Held in the Print Department of the Staatliche Kunstsammlungen Dresden)

Bonhams,:
- REGINALD AND LENA PALMER, THEIR COLLECTION AND THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY, 1921-1970

Canepa, Teresa & Butler, Katharine:
- LEAPING THE DRAGON GATE

Dai Yongjun ed:
- JINGDEZHEN QINGBAI CI
(Qingbai Wares from Jingdezhen)

Dunhuang Research Institute ed:
- SICHOU ZHI LU SHANG DE WENHUA JIAOLIU: TUFAN SHIQI YISHU ZHENPIN ZHAN
Cultural Exchange Along the Silk Road: Masterpieces of the Tubo Period (7th-9th Centuries)

Eskenazi:
- TANG: CERAMICS, METALWORK AND SCULPTURE

Farrer, Anne and McLoughlin, Kevin ed:
- HANDBOOK OF THE COLOUR PRINT IN CHINA, 1600 TO 1800

Fok, Thomas:
- LANGHUAN LINLANG: SONGZHUTANG ZHONGGUO YUYAO CIQI ZHENCANG
Encompassing Precious Beauty: The Songzhutang Collection of Imperial Chinese Ceramics

Guangdong Provincial Museum:
- GUANGDONG SHENG BOWUGUAN CANGPIN DAXI: ZAXIANG JUAN YI
(Compendium of Collections in the Guangdong Provincial Museum: Works of Art: Volume One)

Guangdong Provincial Museum ed:
- ZHEN YU ZHI MEI: GUANG FALANG TEZHAN
Rebirth in China: Canton Enamel Special Exhibition

Guangzhou Thirteen Hongs Museum ed:
- GUANGZHOU SHISAN HANG BOWUGUAN CANG TONGTAI HUAFALANG
Enamelled Copperwares Collected in the Guangzhou Thirteen Hongs Museum

Gugong Museum:
- GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: HUIHUA BIAN 16: MING
Compendium of Collections in the Palace Museum: Painting 16: Ming Dynasty (1368-1644)

- GUGONG BOWUYUAN CANGPIN DAXI: HUIHUA BIAN 17: MING
Compendium of Collections in the Palace Museum: Painting 17: Ming Dynasty (1368-1644)

Gugong Museum & Guardian Arts Centre ed:
- MIAO BAO ZHUANGYAN: GUGONG BOWUYUAN CANG FAQI ZHAN
A Treasure of Ritual Objects in the Palace Museum

- ZHU YAN HUA QI: GUGONG BOWUYUAN CANG QIANLONG CHAO QIQI ZHAN
Chinese Lacquer Ware of the Qianlong Reign from the Palace Museum

Hou Ningbin & Shen Qinyan ed:
- DA TANG YIBAO: HEJIACUN JIAOCANG
(Treasures of the Great Tang: The Hejiacun Hoard)

Hugus, David:
- CHINESE RANK BADGES

Jiangxi Provincial Cultural Relics and Archaeology Research Institute ed:
- JI JIAN JI MEI: JIZHOU YAO YIZHI CHUTU CIQI JICUI
(A Treasure Trove of Excavated Ceramics from the Site of the Jizhou Kilns)

- MINGDAI HUAI WANGFU YIZHI CHUTU CIQI
(Ming Dynasty Ceramics Excavated from the Palace of Prince Huai)

Kerr, Rose:
- DAZZLING OFFICIAL JUN WARES
- SONG DYNASTY CERAMICS

Luoyang Museum:
- MENG HUI BUHALA: TANG DING YUAN JIANGJUN AN PU FUFU MU CHUTU WENWU TEZHAN
Returning to Bukhara: Exhibition of Cultural Relics Excavated from the Combined Tomb of General An Pu and His Wife in Tang Dynasty

Marsh, Sam:
- BRUSHPOTS

McCarthy, Blythe & Giaccai, Jennifer:
- SCIENTIFIC STUDIES OF PIGMENTS IN CHINESE PAINTINGS

Muban Educational Trust comp:
- PORTFOLIO 2 - REGENERATION

Museum of Oriental Ceramics ed:
- SO JI NO BI
The Beauty of Song Ceramics

National Palace Museum ed:
- JIAN GU - QIANLONG CHAO DE GONGTING TONGQI SHOUCANG
Appraisal of the Past: The Imperial Bronze Collection during the Qianlong Reign

Ordos Bronze Museum ed:
- HUIWANG YUAN CHAO: NEIMENGGU YUANDAI SICHOU ZHI LU WENWU TUZHEN
(Reviewing the Yuan: Cultural Treasures Relating to the Silk Road in Inner Mongolia during the Yuan Dynasty)

- MABEI SHANG DE QINGTONG DIGUO
(An Empire of Bronze on Horseback)

Qinghai Provincial Museum ed:
- TANG FAN GU DAO: QI SHENG QU JINGPIN WENWU LIANZHAN
Tang-Tibet Ancient Road: Seven Provinces and Regions Fine Cultural Relics Exhibition

Robinson, David M:
- MARTIAL SPECTACLES OF THE MING COURT

Shanghai Library ed:
- WENMING HU JIAN: SHANGHAI TUSHUGUAN XUJIAHUI CANG SHULOUGUAN CANG ZHENXI WENXIAN TULU
Mutual Learning: Rare Collection in Bibliotheca Zi-ka-wei of Shanghai Library

Shanghai Museum:
- SI LI DANQING: MING QING KE XIU SHUHUA TEZHAN
Painting with Threads: Kesi and Embroidery during the Ming and Qing Dynasties

Shenzhen Nanshan Museum & National Library of China ed:
- KUANG SHI HONG BIAN WENXIAN DACHENG: GUOJIA TUSHUGUAN CANG YONGLE DADIAN WENXIAN ZHAN
A Magnum Opus Beyond Measure: Yongle's Encyclopaedia Enigma: National Library of China Collection - Yongle Encyclopaedia - Exhibition

Shenzhen Nanshan Museum ed:
- YANG RUO DAO XING: HEBEI HANDAI WANGSHI WENWU ZHAN
Stars Shining Bright: Hebei Province Han Imperial Court Cultural Relics Exhibition

Weng Lianxi & Liu Yu ed:
- OUZHOU FENG SHI CANG ZHONGGUO GUDAI BANHUA CONGKAN TUMU
(Index Volume to Part One of the von der Burg Collection of Ancient Chinese Printing)

Zheng Haiyao & von der Burg, Christer ed:
- MING DYNASTY COLOUR-PRINTED EROTICA