New Books in List 192
Please browse this list or use the search form above to look for keywords or phrases.

2018 ANTIQUES: AUCTION RECORDS 2017.1.1-2017.12.31 (CERAMICS)
2018 Gudong Paimai Nianjian: Ciqi

2018 ANTIQUES: CHINESE ARTS AUCTION RECORDS 2017.1.1-2017.12.31 (PAINTING AND CALLIGRAPHY)
2018 Gudong Paimai Nianjian: Shuhua

2018 ANTIQUES: CHINESE ARTS AUCTION RECORDS 2017.1.1-2017.12.31 (JADES)
2018 Gudong Paimai Nianjian: Yuqi

2018 ANTIQUES: CHINESE ARTS AUCTION RECORDS 2017.1.1-2017.12.31 (VARIOUS WORKS OF ART)
2018 Gudong Paimai Nianjian: Zaxiang

Forrer, Matthi:
- THE PRINTED IMAGE

Guangdong Folk Arts Museum ed:
- SHANZI SHANG DE DONGFANG YU XIFANG:18-19 SHIJI DE ZHONGXI CHENGSHAN
The East and the West on Fans: 18-19th Century Chinese and Western Fans

Gugong Museum:
- GUGONG BOWUYUAN CANG JINGPIN XUAN: TONGJING
The Selected Collection of The Palace Museum: Bronze Mirror

- QIAN LI JIANG SHAN: LIDAI QINGLU SHANSHUI HUA TEZHAN
A Panorama of Rivers and Mountains: Blue-Green Landscape Paintings from across Chinese History

JIANGXI LIANHUA LUOHAN SHAN XIHAN ANCHENG HOU MU
(The Western Han Tomb of the Duke of Ancheng Located at Lianhua Luohan Mountain in Jiangxi Province)

Lally, J. J. & Co:
- ANCIENT CHINESE JADE

Lu Zhangshen ed:
- ZHONGGUO GUOJIA BOWUGUAN GUANCANG WENWU YANJIU CONGSHU: MUZHI JUAN
(Studies of the Collections of the National Museum of China: Tomb Stele Inscriptions)

NANHAI I HAO CHENCHUAN KAOGU BAOGAO ZHI YI - 1989-2004 NIAN DIAOCHA
Archaeological Report on Nanhai I Shipwreck Series I: Surveys of 1989-2004

National Palace Museum:
- PINPAI GUSHI
Story of a Brand Name: The Collection and Packing Aesthetics of the Qing Emperor Qianlong in the Eighteenth Century

- SONGDAI HUAJIAN TEZHAN
A Special Exhibition of Painting and Calligraphy on Song Dynasty Decorated Paper

Phillip, F. Cakir ed:
- ARTS OF THE EAST

QINGTONGQI YU SHANDONG GU GUO XUESHU YANTAOHUI LUNWEN JI
(Proceedings of the Symposium: Bronzes and the Ancient Kingdoms of Shandong)

Rooney, Dawn F:
- BENCHARONG

Shaanxi History Museum ed:
- ZHONGGUO GUDAI BIHUA: TANGDAI: SHAANXI LISHI BOWUGUAN CANG
Ancient Chinese Wall Paintings: The Tang Dynasty and the Collection of the Shaanxi History Museum

SHANDONG LINZI ZHANGUO HANDAI MUZANG YU CHUTU TONGJING YANJIU
Studies on the Bronze Mirrors Unearthed from the Burials of the Warring States Period and Han Dynasty in Linzi, Shandong

Shanghai Museum ed:
- BAI DAI GUO KE: SHANXI BOWUGUAN CANG GUDAI BIHUA YISHU JINGPIN JI
Transient World: Ancient Wall Paintings from the Shanxi Museum

Shao Min:
- MINGDAI GONGTING FUZHUANG SECAI YANJIU
(Research into the Colours of Ming Dynasty Court Clothing)

Thang, Vo Van & Sharrock, Peter:
- VIBRANCY IN STONE

Wang Ganghuai:
- SUI TANG JING MINGWEN TUJI
An Illustrated Compendium of Inscriptions on Sui and Tang Dynasty Mirrors)

Yan Zhibin:
- SHANGDAI QINGTONGQI MINGWEN YANJIU
Study on the Bronze Inscriptions of the Shang dynasty

Zhang Lei:
- LONG LIN: NANSONG GUANYAO BIAOBEN ZHENSHANG
Dragon Scales - The Treasures of Southern Song Dynasty Guan Kiln

Zhao Feng ed. & Gu Chunhua:
- ZHONGGUO GUDAI SICHOU SHEJI SUCAI TUXI: ZHUANGBIAO JINLING
Ornamental Patterns from Ancient Chinese Textiles: Mounting Silks

Zhejiang Provincial Museum ed:
- YUE ZHONG FOCHUAN: DONGNAN FOJIAO SHENGSHI SHENGJI SHENGWU
(The Transmission of Buddhism: Exhibition of Buddhist Relics from the Ancient Yue Region of Southeast China)

Zhou Mo:
- ZITAN