New Books in List 193
Please browse this list or use the search form above to look for keywords or phrases.

2018 ANTIQUES: CHINESE ARTS AUCTION RECORDS 2017.1.1-2017.12.31
2018 Gudong Paimai Nianjian

Art Institute of Chicago; Wang Tao ed:
- MIRRORING CHINA'S PAST

Aurora Art Museum:
- HAN TANG TAOYONG
(Painted Pottery Tomb Figurines from the Han to the Tang Dynasty in the Collection of Aurora Art Museum)

Baumer, Christoph:
- THE HISTORY OF CENTRAL ASIA: VOLUME FOUR

Cao Zhiwa & Cao Zhizheng:
- YI TUXIANG WEI HEXIN: ZHONGGUO GUDAI HUANGLING ZAOQI DIAOCHA YU YANJIU LISHI KAOBIAN (1840-1949)
(Investigations into Early Research into Ancient Chinese Imperial Tombs (1840-1949))

Chengdu Wuhousi Museum ed:
- ZHUOMO: BAOJI QINGTONGQI BOWUGUAN DIANCANG YUQI TEZHAN
Chiseling and Polishing: Exhibition of Jade Artifacts Collected in Baoji Bronze Ware Museum

Chiswick Auctions; Halstead, Lazarus ed:
- CHINESE BRONZES: SONG TO QING

Cultural Relics Bureau:
- 2016 ZHONGGUO ZHONGYAO KAOGU FAXIAN
Major Archaeological Discoveries in China in 2016

Datong Museum; Wang Limin ed:
- PINGCHENG WENWU JINGCUI: DATONG SHI BOWUGUAN GUANCANG JINGPIN LU
(Cultural Treasures from Pingcheng: A Record of Treasures in Datong Museum)

Eskenazi:
- SONG: CHINESE CERAMICS, 10TH TO 13TH CENTURY

Fahid, Deborah Freeman:
- CHESS AND OTHER GAMES PIECES FROM ISLAMIC LANDS

Feng Chengsu (attributed):
- WANG XIZHI LANTING XU
(Wang Xizhi: Preface to the Orchid Pavilion)

FOGUANG WUJIN
A Thousand Graces: Charles L. Freer's 1910 Pilgrimage to Longmen Buddhist Cave Temples

Gansu Provincial Museum ed:
- SICHOU ZHI LU: DUIHUA YU JIAOLIU: SHISAN SHENG SHI QU GUANCANG WENWU JINGPIN ZHAN
Dialogue and Exchange (Exhibition of Cultural Treasures from Thirteen Provinces, Cities and Localities)

Gu Bing:
- GU SHI HUAPU
(Mr. Gu's Collection of Paintings)

Guangdong Provincial Museum ed:
- NAN BEI TONGRONG: NAN'AO GU YIDAO ZHANLAN TULU
Connecting South and North: Exhibition of South China Historical Trails

- YONGYUAN DE ZHONGGUO BAI: GUANGDONG SHENG BOWUGUAN CANG MING QING DEHUA TAO BAI CI
(The Eternal White of China: Ming and Qing Blanc-de-Chine from the Dehua Kilns in the Collection of the Guangdong Provincial Museum)

Guangzhou Museum ed:
- GUANGZHOU DING ZHI: GUANGZHOU BOWUGUAN CANG QINGDAI ZHONGGUO WAIXIAO WENZHANG CI
Specially Ordered in Canton: Chinese Armorial Porcelain of the Qing Dynasty from the Guangzhou Museum Collection

Gugong Museum ed:
- GUGONG BOWUYUAN CANG QIZUO
The Collection of Stands in the Palace Museum

- MICANG YINXING: GUGONG BOWUYUAN ZAOQI (1925-1949) CHUBANWU ZHAN
Publishing Imperial Collection: The Palace Museum's Early Publications (1925-1949)

Gugong Study Society ed:
- MINGDAI GONGTING JIANZHU DASHI SHILIAO CHANGBIAN: HONGWU JIANWEN CHAO JUAN
(Edited Historical Materials on Important Events relating to Architecture and the Ming Court: The Hongwu and Jianwen Reigns)

Guo Jiezhong ed:
- HAISHANG SICHOU ZHI LU: TAOCI ZHI LU
(The Maritime Silk Road and the Route of Ceramics)

GUSU FANHUA LU: SUZHOU TAOHUAWU MUBAN NIANHUA TEZHAN ZUOPIN JI
The Record of Suzhou's Prosperity: Collected Works of Suzhou Taohuawu Woodblock New Year Painting (sic) Exhibition

Han Binghua ed:
- JIN XI: SHANGDAI QINGTONGQI
(The West of Jin: Shang Dynasty Bronzes)

Henan Provincial Cultural Relics Research Institute and Baofeng Ru Wares Museum ed:
- MENG YUN TIAN QING: BAOFENG QINGLIANGSI RUYAO ZUIXIN CHUTU CIQI JICUI
(A Choice Selection of the Most Recently-Excavated Ru Wares from the Kiln Site at Qingliangsi near Baofeng)

Huaisu:
- HUAISU ZIXU TIE
(Huaisu's Autobiography Brushed in his Own Hand)

Idemitsu Museum of Arts:
- KOSOMETSUKE TO SHONZUI
Kosometsuke and Shonzui: The Blue and White Tea Ceramics of Japanese Admiration

Jiang Zhenshan & Jiang He comp:
- FU LU SHOU XI CAI
(Good Fortune, Wealth, Long Life, Happiness, Riches)

Jie Qing & Deng Xin ed:
- JIANTUOLUO ZAOXIANG YISHU ZHI MEI
(The Beauty and Art of Gandharan Sculpture)

Kinoshita Mokutaro:
- DATONG SHIFO SI / DAIDO SEKIBUTSU JI
(Buddhist Cave Temples in Datong)

Kiselev S. V. et. al:
- GUDAI MENGGU CHENGSHI
(Drevnemongolskie Goroda: Ancient Mongolian Tombs)

Li Yufu:
- WUTAISHAN SIMIAO BIHUA YANJIU
(Research into the Murals in the Temples on Wutaishan)

LINYI XIYANCHI JIN MU
Jin Tombs at Xiyanchi, Linyi

Liu Xianbo:
- TANGDAI JIAJU YANJIU
(Research into Tang Dynasty Furniture)

May, San San & Iguma, Jana:
- BUDDHISM ILLUMINATED

Mullaney, Thomas S:
- THE CHINESE TYPEWRITER

Museum of the Western Han Tomb of the King of Nanyue ed:
- NANYUE WANG YU ZHONGSHAN WANG
The Kings of Nanyue and Zhongshan

Nanjing Municipal Museum ed:
- CHINA YU SHIJIE: HAISHANG SICHOU ZHI LU CHENCHUAN HE MAOYI CIQI
China and the World: Shipwrecks and Export Porcelain on the Maritime Silk Road

National Museum of China; Lu Zhangshen ed:
- SI BU YI DIAN MANTANG
(Tangka Paintings of the Tibetan Medical Text 'Sibu Yi Dian' known as 'The Four Medical Tantras')

National Palace Museum:
- DIANCANG XIN JIYUAN: QINGMO MINCHU DE SHANGHAI HUATAN
A New Era for the Museum Collection: Shanghai Painting Circles of the Late Qing and Early Republican Period

- HECHU SHI PENGLAI XIANSHAN TU TEZHAN
Whereto Paradise: Picturing Mountains of Immortality in Chinese Art

- WEI HAO WU: 16-18 SHIJI SUZHOU PIAN JIQI YINGXIANG
Fineries of Forgery: 'Suzhou Fakes' and Their Influence in the 16th-18th Century

Ningxia Guyuan Museum ed:
- ZHONGGUO SHAOSHU MINZU WENWU TUDIAN: NINGXIA GUYUAN BOWUGUAN JUAN
(An Illustrated Compendium of the Cultural Artefacts of Chinese Minorities: The Ningxia Guyuan Museum Collection)

Qi Jinzhu:
- MAN HAN QUAN TI: GONGTING CAI DE CHUANCHENG YU FAZHAN
Manchu and Han Banquet: The Inheritance and Innovation of Palace Dishes

Qinshi Huangdi Museum ed:
- SHUIXIANG ZEGUO: DONGZHOU SHIQI WU YUE LIANG GUO LISHI WENHUA ZHAN
Waterside Town - Exhibition of the History and Culture of the Wu and Yue States of Eastern Zhou Period

Qu Yuan; Xiao Yuncong illus:
- LISAO TU
(An Illustrated Edition of 'Encountering Sorrow')

Que Yanhua et al:
- ZHONG YINGWEN DUIZHAO JINGJU FUSHI SHUYU
Jingju Costume Terms in Chinese and English

RENMIN ZHANZHENG BISHENG: KANG RI ZHANZHENG ZHONG DE JINCHAJI
(The Peoples War Must Be Victorious: The Jin-Cha-Ji Border Region during the Anti-Japanese War)

Sekido Museum of Art:
- KOSOMETSUKE ZUROKU
(Catalogue of Kosometsuke Wares)

Shan Jixiang ed:
- GUGONG CANG YING: XIYANG JING LI DE GONGTING RENWU
The Photographic Collection of the Palace Museum: Imperial People through Western Camera

SONG HUA GUOJI XUESHUHUI YILUN WENJI
Proceedings of the International Conference in Song Painting

Suzhou Taohuawu Woodblock Year Prints Society ed:
- TAOHUAWU XIN NIANHUA LIUSHI NIAN
Sixty Years of Taohuawu New Year Prints

Taicang Museum ed:
- DA YUAN CANG: TAICANG FANCUNJING YUANDAI YIZHI CHUTU CIQI JINGCUI
Yuan Dynasty Warehouse: Archaeological Discoveries of Ceramic Unearthed from the Yuan Period Fancunjing Site in Taicang

Tan Yujin & Wei Yang ed:
- GUAN SONG: ZHONGGUO GUDAI WENREN YONGQI: DIYI JUAN
(Observing the Song: Ancient Chinese Literati Accoutrements: Volume One)

TIAN GONG FACANG: LIAO QINGZHOU TA TIANGONG CHUTU WENWU JINGHUA
(Hidden Buddhist Treasures in a Heavenly Palace: Cultural Artefacts Excavated from the Liao Dynasty Pagoda at Qingzhou)

Tian Jiaqing ed:
- THE MING AND QING FURNITURE COLLECTED IN THE SUMMER PALACE

Tokyo National Museum:
- TOKUBETSU TEN: CHA NO YU
Chanoyu: The Arts of Tea Ceremony: The Essence of Japan

Tong Jianrong:
- XIXIA XINGMING YANJIU
A Study on Xixia Names

TUSHOU GUANGONG WENHUA
(An Illustrated Album of the Culture of Lord Guan)

Wang Xiang:
- WANQING SICHOU YE SHI
The History of Silk Industry in the Late Qing dynasty

Wang Ximeng:
- QIAN LI JIANG SHAN
(A Thousand Miles of Rivers and Mountains)

Wang Zhideng comp:
- WUSAO JI
(A Collection of Songs from Wu)

Wu Jiaen (Grace Wu Bruce):
- MUQU JU JIAJU ZHONG DE JIAJU
The Best of the Best: The MQJ Collection of Ming Furniture

Wu Yun:
- XINJIANG FOJIAO SHIKU ZHONG DE GUDAI MINZU FUSHI YANJIU
(Research into the Clothing of Minority Peoples as Depicted in Murals in Buddhist Caves in Xinjiang)

Xie Guoxing ed:
- FANG YU SOU LAN: DAYING TUSHUGUAN SUOCANG ZHONGWEN LISHI DITU
Reading Antique Cartography: Historical Chinese Maps in the British Library

XINJIANG TUZHI: XINJIANG QUANSHENG YUDI TU
(Maps of the Entire Province of Xinjiang)

Xu Jianing ed:
- HAIYINCI FENG PEIKEHAMO
Heinz von Perckhammer

- TUOMASI CHAERDE
Thomas Child

- YAMAMOTO SANSHICHIRO
Yamamoto Sanshichiro

Yang Junchang, Jett, Paul & Chen Jianli:
- GOLD IN ANCIENT CHINA 2000-200 BCE

Yu Wei:
- SHENGWU ZHIZAO YU ZHONGGU ZHONGGUO FOJIAO SHELI GONGYANG
(The Production of Holy Objects and the Supply of Ancient Chinese Buddhist Reliquaries)

Zhang Chushu & Zhang Xuchu comp:
- WUSAO HEBIAN
(Illustrated Version of 'The Combined Edition of the Songs of Wu')

Zhang Hongwei ed:
- ZHONGGUO HOU FEI QUAN ZHUAN
(Histories of the Empresses and Concubines of China)

Zhang Jingming:
- JINYINQI YU CAOYUAN SICHOU ZHI LU YANJIU
(Research into Gold and Silver Objects and the Grassland Silk Road)

Zhang Xi comp:
- CAI BI QING CI
(Sentimental Lyrics from a Coloured Brush)

Zhang Xiaoxia:
- ZHONGGUO GUDAI RAN ZHI WENYANG SHI
(A History of Ancient Chinese Dyed and Woven Textiles with Designs)

Zhejiang Provincial Museum & Dingzhou Museum ed:
- XIN FANG GU WAI: DINGZHOU JINGZHI JINGZHONG FO TA DIGONG WENWU
Exhibition of Cultural Relics Found in the Underground Crypts of Buddhist Pagodas at Jingzhi and Jingzhong in Dingzhou)

Zhejiang Provincial Museum ed:
- CUO CAI LOU JIN: ZHEJIANG CHUTU JINYINQI
(Complex Colours and Engraved Gold: Gold and Silver Objects Excavated in Zhejiang Province)

- JIN YU MO SHOU: HUBEI QICHUN MING JING FANWANG MU ZHENBAO
(Gold and Jade Guarded in Silence: Golden Treasures from the Royal Tombs of the Ming Dynasty Jing Fiefdom at Qichun In Hubei Province)

- ZHONGGUO GUDAI FO TA DIGONG WENWU GUOJI XUESHU YANTAOHUI LUNWEN JI
(Proceedings of the International Symposium on Cultural Artefacts Discovered in Underground Crypts in Ancient Buddhist Pagodas in China)

Zheng Nanwei et al. ed:
- YUANMING WEI ZI: ZHONGGUO MING QING ZITAN JIAJU
The Most Noble Hardwood: Zi Tan [Zitan] Furniture of the Ming and Qing dynasties

Zhu Suchen ed:
- QINLOU YUE
(An Illustrated Edition of the Chuanqi Drama Qinlou Yue)

Zhu Yuanliang et al ed:
- QINGLOU YUNYU
(Charming Words from the Pure Mansion)