Scholar's Studio
Please browse this list or use the search form above to look for keywords or phrases.

Anhui Provincial Museum ed:
- ANHUI WENFANG SIBAO CHENLIE
Anhui Four Treasures of the Study

Bai Xu:
- BAI DI TU
(Pictures of 100 Water Droppers)

Beijing Painting Academy & Nanjing Museum ed:
- WEI YOU JIA SHANSHUI YAN KAN: MING QING WENREN SHIJING SHANSHUI ZUOPIN JI
Only the Homeland Scenery Lingering in My Mind: Realistic Landscape Painting and Calligraphy of Ming and Qing Literati

Bonhams:
- A PRIVATE NORTH AMERICAN COLLECTION OF SCHOLAR'S OBJECTS

Cai Hongru and Hu Zhongtai:
- ZHONGGUO MINGYAN JIANSHANG
(Connoisseurship of Renowned Chinese Inkstones)

Cheng Dayue:
- CHENG SHI MOYUAN
(Ink Garden of the Cheng Family)

China Guardian Auctions:
- JIANSONG GE JINGXUAN WENFANG MINGPIN
Arts from the Scholar's Studio: The Jiansong Ge Collection

Christie's:
- A CONNOISSEUR'S VISION

Dong Peixin & Zhang Shufen ed:
- DAQING GUOBAO: SONGHUA SHIYAN
(National Treasures of the Great Qing Dynasty: Songhua Inkstones)

Fang Bin & Guo Yuhai ed:
- JINSHI QIANQIU: GUGONG BOWUYUAN CANG ERSHIER JIA JUANXIAN YINZHANG
(Inscriptions of a Thousand Autumns: Seals Donated by 22 Collectors to the Gugong Museum)

Flacks, Marcus:
- CUSTODIANS OF THE SCHOLAR'S WAY

Goto Art Museum:
- CHUGOKU NO MEI KEN
(Masterpieces of Chinese Inkstones)

Guan Quanshui ed:
- MING QING MINYAO QINGHUA CI YAN
(Ming and Qing Dynasty Blue-and-White Porcelain Inkstones from Local kilns)

Gugong Museum:
- XIYIN
Ancient Seals

- WENFANG SI BAO: ZHI YAN
(The Four Treasures of the Scholar's Studio: Paper and Inkstones)

- WENFANG SI BAO: BI MO
(The Four Treasures of the Scholar's Studio: Brushes and Inksticks)

- WENWAN
Small Refined Articles of the Study

Gugong Museum; Yu Dehua & Li Shengzhong comp:
- WEN ZHU XI MU
The Bamboo Engravings, Wood Articles and Lacquerware

Guo Guangde:
- SHANGSHUI GE CANG YAN
(Inkstones in the Collection of the Shangshui Ge)

Hai Bo ed:
- ZHU MU YA JIAOQI ZHENSHANG
(The Appreciation of Bamboo, Wood, Ivory and Rhinoceros Horn Objects)

Hay, John:
- KERNELS OF ENERGY, BONES OF EARTH

Hu Binbin ed:
- ZHONGGUO MINJIAN CANG YAN ZHENSHANG
(The Appreciation of Chinese Inkstones)

Jia Tianming:
- ZHONGGUO XIANGXUE
(A Study of Incense in China)

Jiang Yuzhao:
- ZHUANGNIUTANG MOHE
(Ink Boxes in the Zhuangniutang Collection)

Ko, Dorothy:
- THE SOCIAL LIFE OF INKSTONES

Kwan, Simon:
- THE MUWEN TANG COLLECTION SERIES VOLUME 4: CHINESE INKSTONES
Zhongguo Gu Yan

J. J. Lally & Co:
- CHINESE ART FROM THE SCHOLAR'S STUDIO

Liang Hongjian:
- HONGJIAN YAN YI
(The Inkstone Craft of Hongjian)

Lin Youlin:
- SUYUAN SHIPU
(Stones from Su Garden)

Liu Dongrui:
- WENWU CANGPIN DINGJI BIAOZHUN TULI: WENFANG YONGJU JUAN
(Illustrated Important Chinese Cultural Relics Ranking Standard: Objects from the Scholar's Studio)

Liu Xirong:
- ZHONGDING MINGXIANG (SAN): RONGZHAI QINGGONG ZHENSHANG
(The Rong Studio Collection (III): The Appreciation of Qing Literati Objects)

- ZHONGDING MINGXIANG (SI): SHIXIANG JIUWU XIN SHANG
(The Rong Studio Collection (IV): A New Appreciation of the Wang Shixiang Collection)

Moss, Hugh intro:
- ARTS FROM THE SCHOLAR'S STUDIO

Moss, Paul:
- BETWEEN HEAVEN AND EARTH

Museum of Oriental Ceramics Osaka:
- SPECIAL EXHIBITION: FOUR TREASURES OF THE STUDY - THE ESSENTIALS FOR THE CHINESE LITERATI CULTURE

National Palace Museum:
- PINLIE DUANSHE : SONGHUA SHIYAN TEZHAN
A Special Exhibition of Sunghua Inkstone Comparable to the Best Tuan & She

Pan Chengwen & Yao Binmo ed:
- ZHONGGUO SI DA YINSHI TUDIAN: CHANGHUA SHI
(An Illustrated Survey of the Four Great Sealstones of China: The Changhua Stone)

Pei, Fang Jing et al:
- TREASURES OF THE CHINESE SCHOLAR

Qian Juntao:
- JUNTAO YISHUYUAN CANG YIN JI
(Seals in the Collection of the Juntao Art Gallery)

Shanghai Museum ed:
- WEI YAN ZUO TIAN: SHANGHAI BOWUGUAN CANG YAN JINGCUI
Literati's Farmland: Selected Ink-stones in the Collection of Shanghai Museum

Shen Jisun:
- MOFA JIYAO
(Illustrated Essentials of Ink Manufacture)

Shenzhen Museum ed:
- SONGSHI JIANYI: BASHU DIQU DIANCANG GU QIN JINGPIN JI
Fine Guqin Collections from Bashu Area

Shoudu Bowuguan ed:
- SHOUDU BOWUGUAN GUANCANG MINGYAN
(Inkstones from the Capital Museum, Beijing)

Sotheby's:
- WATER, PINE AND STONE RETREAT COLLECTION
Scholarly Art I, II and III

Suzhou Museum:
- WENFANG YA WAN: SUZHOU BOWUGUAN CANG WENFANG YONGJU
(Elegant Playthings from the Scholar's Studio: Scholar's Objects in the Collection of the Suzhou Museum)

TANG SONG YAN PU
(A Catalogue of Tang and Song Inkstones)

Tao Xiang comp:
- SHEYUAN MOCUI
(A Collectanea of Works on Ink and Inkstones)

Tianjin Museum ed:
- JIJIN: MING QING TONGLU TEZHAN
Selected Bronze Censers of the Ming and Qing Dynasties

- QI YUN CAI HUA: WENFANG QINGGONG CHENLIE
Miscellany Treasures of the Study

- TIANJIN BOWUGUAN CANG YAN
Inkstones Collected by Tianjin Museum

Wang Nianxiang & Zhang Shan:
- ZHONGGUO GU YANPU
Book of Ancient Chinese Inkstones

Wang Qinglu:
- GU YAN PINLU: BAIJIYAN ZHAI CANG YAN
(A Record of Old Inkstones in the Collection of Baijiyan Studio)

Wang Shixiang:
- ZHONGGUO HULU
(Chinese Gourds)

- ZI ZHEN JI: LISONG JU CHANGWU ZHI
Self-Cherished Treasures of Twin-Pine Studio: A Listing of Items

Wang Weilian & Li Mi ed:
- ZHU MU WENWAN
(Bamboo and Wood Scholar's Studio Objects)

Wu Xiaoli ed:
- FENXIANG CHUOMING: MING QING WENREN DE RICHANG
(Burning Incense and Sipping Tea: The Daily Life of the Ming and Qing Literati)

Xiling Yinshe Auctions:
- WENFANG QINGWAN - LIDAI MINGYAN ZHUANCHANG (XIANGGUAN WENFANG YONGPIN)
Study Series: Special Auction of Famous Inkstones in Chinese History (About Scholar's Jewels)

Yu Minzhong et al:
- XIQING YANPU
(Inkstones from the Imperial Collections)

Zhao Zhengfan ed:
- QING MO JIANSHANG TUPU
(An Illustrated Work on the Verification of Qing Dynasty Ink Sticks)

Zhejiang Provincial Museum ed:
- CHANGWU WEI BAN: SONG MING WENREN ZHI FENGYA SHENGHUO
(The Elegant Life of Literati in the Song and Ming Dynasties)

ZHONGGUO WENFANG SIBAO QUANJI 3: BI ZHI
(Compendium of the Four Treasures of the Scholar's Studio 3: Brush and Paper )

ZHONGGUO WENFANG SIBAO QUANJI 4: WENFANG QINGGONG
(Compendium of the Four Treasures of the Scholar's Studio 4: Scholar's Studio Objects)

Zhou Jilie ed:
- MINGUO KE TONG WENFANG ZHENSHANG
(The Connoisseurship and Appreciation of Republic Period Engraved Scholar's Studio Metal Seal and Ink Boxes)

Zhu Lizhu ed:
- MING QING GU WAN ZHENSHANG
(The Authentication and Appreciation of Ming and Qing Objects)