20th Century Chinese Painting
Please browse this list or use the search form above to look for keywords or phrases.

Beijing Huayuan:
- BEIJING HUAYUAN ZUOPIN JI
Art Works of Beijing Art Academy

Berglund, Lars:
- A SELECTION OF PAINTINGS BY CUI ZIFAN

BUNJINGA SUIHEN 10: WU CHANGSHUO QI BAISHI
(Paintings by Literati: 10: Wu Changshuo and Qi Baishi)

Cat Street Galleries:
- COLLECTORS' CHOICE: THE GENIUS OF SHI LU

Chen Chuanxi:
- ZHONGGUO YISHU DASHI: FU BAOSHI
Greatest Master in Chinese Art: Fu Baoshi

- ZHONGGUO YISHU DASHI: XU BEIHONG
Greatest Master in Chinese Art: Xu Beihong

CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY BY GUANGDONG AND HONG KONG ARTISTS

Cohen, Joan Lebold:
- THE NEW CHINESE PAINTING 1949-1986

Confucius Temple Beijing:
- BI MO CHUNQIU: WU CHANGSHUO QI BAISHI FU BAOSHI ZUOPIN ZHAN
(Years of Brush and Ink: An Exhibition of the Works of Wu Changshuo, Qi Baishi and Fu Baoshi)

Croizier, Ralph:
- ART AND REVOLUTION IN MODERN CHINA

FU BAOSHI HUAJI
(The Paintings of Fu Baoshi)

Guo Duansheng ed:
- LUO QING HUAJI
(The Paintings of Luo Qing)

Hajek, Lubor et al:
- CONTEMPORARY CHINESE PAINTING

Han Bichi comp:
- HAISHANG SHIWU JIA ZHONGGUO HUA JI
A Chinese Painting Collection of 15 Artists in Shanghai

Hejzlar, Josef:
- CHINESE WATERCOLOURS

Hong Deren:
- JINDAI ZHONGGUO SHUIMOHUA JINGXUAN
(A Fine Selection of Modern Chinese Watercolour Paintings)

Hong Kong Museum of Art:
- MODERN CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY FROM THE TAIYILOU COLLECTION

HUANG BINHONG HUA JI
(The Paintings of Huang Binhong)

Hubei Provincial Museum:
- DANQING JUJIANG: HUNAN SHENG BOWUGUAN CANG QI BAISHI SHUHUA JINGPIN
Great Master of Painting II: Selected Paintings and Calligraphy of Qi Baishi from the Collection of Hunan Provincial Museum

Rogers, Howard et al:
- IN TWO DIMENSIONS

L. J. Wender:
- ZHU QIZHAN - FIVE EXHIBITION CATALOGUES

Lang Shaojun ed:
- ERSHI SHIJI ZHONGGUO HUAJIA YANJIU - QI BAISHI ZHUAN
Series of Studies of Chinese Masters of Fine Art in the 20th Century - Qi Bai Shi

Li Chu-tsing:
- TRENDS IN MODERN CHINESE PAINTING

LI KERAN HUA JI
(The Paintings of Li Keran)

THE LIFE AND WORKS OF FAN ZENG

THE LIFE AND WORKS OF JIA YOUFU

THE LIFE AND WORKS OF NIE OU

THE LIFE AND WORKS OF XU XI

Lin Zixu:
- SHANGHAI SHUHUAJIA MINGDIAN (XIUDING BAN)
Shanghai Calligrapher' and Painter' Dictionary

Lu Lixin:
- ZHONGGUO YISHU DASHI: QI BAISHI
Greatest Master in Chinese Art: Qi Baishi

Luen Chai Curios Store:
- METAMORPHOSIS
- THE VERDANT CLIFF

Meishuguan (National Art Museum of China):
- 1921-2011 GUANGHUI LICHENG SHIDAI HUA JUAN: QINGZHU ZHONGGUO GONGCHANDANG CHENGLI 90 ZHOU NIAN MEISHU ZUOPIN ZHANLAN ZUOPIN JI
(An Exhibition of Works Commemorating the 90th Anniversary of the Founding of the Communist Party of China)

Miller, Edwin & Hall, Robert:
- LO SHAN TANG
- LO SHAN TANG

National Gallery of Singapore:
- REDISCOVERING TREASURES

National Museum of History:
- WAN LI JIANG SHAN PIN RU MENG: LIANG AN ZHANG DAQIAN CISHI SANSHI ZHOUNIAN JINIAN ZHAN
Dreaming of Boundless Homeland: A Cross-Strait Memorial Exhibition for the 30th Anniversary of Chiang Dai-chien's Passing

National Palace Museum:
- ZHANG DAQIAN PU XINYU SHI SHU HUA XUESHU TAOLUNHUI: LUNWEN JI
The International Conference on the Poetry, Calligraphy, and Painting of Chang Dai-Chien and P'u Hsin-Yu: Proceedings

Pacific Asia Museum:
- BEYOND THE OPEN DOOR

Qi Baishi:
- QI BAISHI HUAJI
(Collection of Paintings by Qi Baishi)

Shenzhen Museum ed:
- QI BAISHI SHUHUA JINGPIN JI: LIAONING SHENG BOWUGUAN CANG QI BAISHI JINGPIN
Qi Baishi Life and Art: A Collection of Calligraphy and Painting Works

SHI HU

Sullivan, Michael:
- CHINESE ART IN THE TWENTIETH CENTURY
- MODERN CHINESE ART
- MODERN CHINESE ARTISTS

Sun Jie ed:
- SELECTED PAINTINGS OF WU ZUOREN AND XIAO SHUFANG

Till, Barry:
- A SELECTION OF TWENTIETH-CENTURY CHINESE PAINTINGS

Tsang, Gerald et al:
- TRADITION AND INNOVATION

Vainker, Shelagh:
- MODERN CHINESE PAINTINGS: I
- MODERN CHINESE PAINTINGS: I & II
- MODERN CHINESE PAINTINGS: THE REYES COLLECTION IN THE ASHMOLEAN MUSEUM, OXFORD & CHINESE PAINTINGS IN THE ASHMOLEAN MUSEUM, OXFORD

Vainker, Shelagh and James Lin:
- PU QUAN AND HIS GENERATION

Wang Fangyu:
- DANCING INK II

Wang Qingming:
- WANG QINGMING HUAJI
The Art of Wang Qingming

Whitfield, Roderick:
- CHINESE TRADITIONAL PAINTING 1886-1966

Wu Changshuo:
- WU CHANGSHUO HUAJI
(A Compilation of Paintings by Wu Changshuo)

WU GUANZHONG 2008 NIAN ZUOPIN NIANJIAN
(A Record of Works Produced by Wu Guanzhong in 2008)

WU GUANZHONG HUA JI
(The Paintings of Wu Guanzhong)

WU HUFAN SHUHUA JI
Collection of Wu Hufan's Calligraphic Works and Painting

Xie Haiyan ed:
- LIU HAISU

XU BEIHONG HUA JI
(The Paintings of Xu Beihong)

Xu Beihong Museum:
- XU BEIHONG HUAJI 2: ZHONGGUO HUA BUFEN: FEIWO ZOUSHOU
Paintings by Xu Beihong 2: Traditional Chinese Paintings: Birds and Beasts

- XU BEIHONG HUAJI 3: SUMIAO BUFEN: RENTI
Paintings by Xu Beihong 3: Sketches: Human Body

Xu Dongdong:
- XU DONGDONG SHI HUA JI
Poems and Paintings by Xu Dongdong

Xu Liyi:
- DANGDAI ZHUMING ZHONGGUO HUAJIA ZUOPIN XUAN
Selected Works of Renown[ed.] Contemporary Chinese Painters

YANG YANWEN HUAJI

Yuan Chunrong:
- SHANGHAI ZHONGGUO HUA XUANJI
(Selection of Chinese paintings in Shanghai)

ZHANG DAQIAN HUA JI
(The Paintings of Zhang Daqian)

ZHANG DAQIAN SHUHUA JI
( A Compilation of Paintings and Calligraphy by Zhang Daqian)

ZHAOKUANG WUCHEN: PENG XIMING HUIHUA
Transcendental Vision: Paintings by Peng Ximing

Zheng, Jane:
- THE MODERNIZATION OF CHINESE ART

ZHONGGUO GAODENG MEISHU YUANXIAO CANGHUA JINGXUAN: JINXIANDAI JUAN
Selection of Best Paintings Stored in China Art Colleges: The Modern Period

ZHONGGUO MEISHUGUAN CANG GEMING LISHI TICAI YOUXIU MEISHU ZUOPIN XUAN
(Selection of Fine Works of Art on Themes from Revolutionary History Collected in the National Gallery of China)

ZHONGGUO XIANDAI MEISHUJIA MINGJIAN: DI YI JI
(Biographies of Contemporary Chinese Painters: Volume One)

Zhou Wenlin:
- BAISHI JINGHUA
(Masterpieces by Qi Baishi)