ERIOE1
Erickson, Britta: ON THE EDGE. Contemporary Chinese Artists Encounter the West. Stanford, 2004. 170 pp. Colour plates. 30x22 cm. Paper.
GBP 20.00
Featuring Qiu Zhijie, Sui Jianguo, Wang Du, Xing Danwen, Xu Bing, Yan Lei, Yin Xiuzhen, Zhang Huan, and Zhou Tiehan.
Subjects: Contemporary Art
Available, as of: 26/04/2018
Was item 101 in printed List 189.
Record produced by Hanshan Tang Books, www.hanshan.com.